Бутан - Банкноты

UNC

100%x200

149

20 нгултрумов 2006-2013 гг - Бутан

UNC

100%x200

520

100 нгултрумов 2011 года - Бутан - UNC

UNC

100%x200

121

5 нгултрумов 1985 года - Бутан - UNC

UNC

100%x200

268

20 нгултрумов 2000 года - Бутан - UNC

UNC

100%x200

711

10 нгултрумов 1992 года - Бутан - UNC

UNC

100%x200

60

5 нгултрумов 2015 года - Бутан - UNC

UNC

100%x200

66

1 нгултрум 2006 года - Бутан

UNC

100%x200

711

1 нгултрум 1981 года - Бутан - UNC

UNC

100%x200

46

1 нгултрум 2013 года - Бутан - UNC

UNC

100%x200

450

50 нгултрумов 2013 года - Бутан - UNC

UNC

100%x200

122

10 нгултрумов 2013 года - Бутан - UNC

UNC

100%x200

250

2 нгултрума 1986 года - Бутан - UNC

UNC

100%x200

179

10 нгултрумов 2000 года - Бутан - UNC

UNC

100%x200

111

10 нгултрумов 2006 года - Бутан - UNC

UNC

100%x200

100

10 нгултрумов 2006-2013 года - Бутан - UNC